Wil u graag zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen?

Auteur: Manuel Titeca


Veel mensen willen graag langer thuis blijven wonen. Hierbij staan vaak de familie, vrienden en buren in voor de zorg. Deze ‘mantelzorgers’ zijn zo belangrijk en onmisbaar. Ze geven naast algemene verzorging ook heel veel steun.

Bent u zelf diegene die graag langer thuis wil blijven wonen? Dan heeft u waarschijnlijk al zitten denken: ‘Hoe kan ik mijn thuissituatie verbeteren en het voor mijzelf veiliger maken?’

En uw familie vraagt zich waarschijnlijk hetzelfde af. Hoe ze u een gerust gevoel kunnen geven en u op uw gemak kunnen laten voelen.

Herkent u bij uzelf de volgende factoren? :

– Onzekerheid
– Ongerustheid
– Angst om te vallen
– Beperkte beweegmogelijkheden
– Geen medische gerustheid
– Beperkte sociale contacten
– Niet ter last van de familie willen zijn


Het schitterende aan dit PAS systeem is dat u in rechtstreekse verbinding staat met onze alarmcentrale. Deze centrale zijn wij persoonlijk, het team van OptiPas. Als u mocht komen te vallen of u voelt zich niet zo best, dan activeert u met een simpele duw op de knop dit personenalarm. U staat dan in onmiddellijk contact met ons en vervolgens ook met uw mantelzorger, uw familie, buur of vriend. OptiPas alarmcentrale zal de situatie opvolgen tot alles terug in orde is.

Met ons personenalarm krijgt u:

– Meer veiligheid en gerustheid
– Hogere zelfstandigheid en extra zelfvertrouwen
– Betere mogelijkheden om mobiel te zijn
– Minder stress
– Meer contact met familie en vrienden

Voor elke thuissituatie is er een specifieke oplossing: ook interventie is mogelijk.

Bij een interventie van Optipas zal er altijd een verpleegkundige stand-by staan voor u. De verpleegkundigen hebben helemaal een medische achtergrond en zijn professioneel opgeleid om u de nodige medische assistentie te verlenen. De interventie-optie kan u er extra bijnemen. Zo bent u altijd zeker van de nodige zorgen in geval van nood. En als geen enkel van uw mantelzorgers beschikbaar zijn, staat OptiPas voor u ter beschikking!

Klik hier voor meer informatie.

personenalarm types